Lãnh sự quán

Lãnh sự quán của Monaco tại nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam được thành lập năm 2010.

 

Sứ mệnh của Lãnh sự quán là nhằm mở rộng sự hiện
diện mang tính quốc tế của Công quốc Monaco,
nhằm hỗ trợ công dân Monaco trên lãnh thổ Việt Nam
và nhằm thúc đẩy trao đổi song phương và sự hợp tác
hơn nữa giữa hai quốc gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau,
như văn hóa, kinh tế, thể thao, du lịch và môi trường.

 

Đại diện cho Công quốc Monaco tại Việt Nam hiện nay là
Ngài Alexis Delevaux, Lãnh sự Danh dự.